པར་རིས། དེ་ལས་མང་།
འབྲེལ་གནས། གཙོ་ངོས།གཙོ་ངོས།འབྲེལ་གནས།

བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡུལ།  

 སྐྱབས་རྗེ་འོད་ཟེར་སྦྱིན་པ་རིན་པོ་ཆེ།

མཁན་སློབ་དགེ་བཤེས་གནམ་པ།

ཁྱུང་པོ་ཚེ་རིང་དཔལ་རྒྱལ།

གཙོ་སྒྲུབ་པ།  

སྦྱིན་པ་གཙུག་ཕུད། 

ཞལ་པར་ཨང་གྲངས།

18008957799

སྒེའུ་ཁུང་། 

 2622421415

ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།

ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། 

13518909000

སྒེའུ་ཁུང་།

709811689

རྣམ་དག་དོན་ལྡན། 

ཞལ་པར་ཨང་གྲངས།

 15208051717 

སྒེའུ་ཁུང་།

  790536220

གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ།

ཞལ་པར་ཨང་གྲངས།

13658954213

སྒེའུ་ཁུང་། 

 1719768849

ས་གནས།   

 བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རྫོང་སྟེང་ཆེན་དགོན་ལྔ་རིག་སློབ་གླིང་། 

དྲ་གནས།